Ettevõte Evail Oil on spetsialiseerunud kauplemisoperatsioonidele masuudiga, põlevkiviõliga ja muude raskete naftasaadustega sise- ja välisturgudel. Olles saavutanud tihedad suhted Euroopa Liidu ja Venemaa suurimate naftaga kauplejate ja naftakompaniidega, püstitab meie firma omale ülesandeks klientide järelpäringute maksimaalse rahuldamise paindlike hindade juures.

Töökogemus naftasaaduste turul võimaldab meil garanteerida pakutava toodangu suurepärast kvaliteeti ning endale võetud kohustuste õigeaegset täitmist. Me läheneme koostööle individuaalselt, võttes arvesse oma klientide vajadusi ja tööspetsiifikat.

Me oleme valmis pakkuma kaubasaadetise  kohaletoimetamiseks kõige mugavamaid viise: autotranspordiga, raudteetranspordiga ja tankeritega 5 kuni 80 kilotonni. Täiendades pidevalt materiaal-tehnilist baasi ja laiendades mahutite parki, omab Evail Oil võimalust koguda, laadida ja vedada kütust lühikese tähtaja jooksul mistahes piirkonda.